Osiva

Osiva pro jaro 2024

Osiva pro podzim 2023

Řepka ozimá 2023

Kukuřice OSEVA UNI 2024

Travní směsi

Travní směsi ŠS Větrov

Greening, agroenvi

Žito ozimé

Herakles

odrůda v prodeji na základě Společného katalogu odrůd

 • udržovatel Nordic Seed A/S, Fredericia, Dánsko
 • polopozdní odrůda typu syntetické populace vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání
 • zdravotní stav dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
 • plasticita odrůdy s vhodností i do méně příznivých podmínek pěstování
 • zrno je středně velké až velké, počet zrn v klasu vysoký
 • výsevek 2,0–3,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, který by měl být do poloviny října
 • použití morforegulátoru růstu je při intenzivnějším způsobu pěstování potřebné, fungicidní ošetření v případě tlaku chorob nutné

Inspector CPG

 • udržovatel P. H. Petersen, Saatzucht Lundsgaard, Grundhof, Německo
 • středně raná populační odrůda vysokého vzrůstu s nižší odolností proti poléhání a vyšší odnožovací schopností
 • dobrá mrazuvzdornost
 • dobrý zdravotní stav, střední až dobré odolnosti k chorobám
 • plasticita a tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám
 • pekařská odrůda vhodná díky vysokým výnosům hmoty i jako senážní žito
 • výsevek 2,0–3,5 MKS/ha dle podmínek a termínu setí, který může být ve vlhčí oblasti do poloviny října
 • použití regulátoru růstu je dle intenzity pěstování ve střední až vyšší dávce potřebné, fungicidní ošetření při pěstování na zrno zaměřit na ochranu praporcového listu a klasu

SU Arvid

 • udržovatel Hybro Saatzucht, Kleptow, Německo
 • středně raná hybridní odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a vyšší odnožovací schopností
 • dobrá mrazuvzdornost
 • zdravotní stav dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
 • zrno je středně velké, středně vysoká objemová hmotnost, vylepšená odolnost proti tvorbě námele
 • potravinářská odrůda pro střední až vysokointenzivní technologie pěstování
 • specialista pro lehké, písčité a kamenité půdy a na lokality silně trpící suchem
 • výsevek 1,4–2,3 MKS/ha dle podmínek a termínu setí od poloviny září do 2. poloviny října dle oblastí
 • použití morforegulátoru růstu je při intenzivním způsobu pěstování ve vyšší dávce nutné, fungicidní ošetření potřebné

SU Nasri

odrůda v prodeji na základě Společného katalogu odrůd

 • udržovatel Hybro Saatzucht, Kleptow, Německo
 • středně raná hybridní odrůda vyššího vzrůstu se střední odolností proti poléhání a vyšší odnožovací schopností
 • dobrá mrazuvzdornost
 • zdravotní stav dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
 • hybrid vyšlechtěn speciálně pro silážní účely, špičkové výsledky i v technologiích s nižšími vstupy a v horších podmínkách pěstování
 • výsevek 2,0–2,8 MKS/ha dle podmínek a termínu setí od 10. září do konce října dle oblastí
 • morforegulátory růstu ani fungicidní ošetření nejsou potřebné

SU Performer CPG

 • udržovatel Hybro Saatzucht, Kleptow, Německo
 • polopozdní hybridní odrůda středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a vyšší odnožovací schopností
 • dobrá mrazuvzdornost
 • zdravotní stav dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
 • zrno je středně velké, středně vysoká objemová hmotnost
 • nová generace žit s odlišnou anatomií a stavbou klasu, velmi malá náchylnost k výskytu námele
 • potravinářská odrůda s mimořádnou plasticitou, výborně reagující na intenzitu, ale špičkových výnosů dosahuje též v extenzivních technologiích
 • výsevek 1,3–2,3 MKS/ha dle podmínek a termínu setí od poloviny září do 2. poloviny října dle oblastí
 • použití morforegulátoru růstu je při intenzivním způsobu pěstování ve vyšší dávce nutné, fungicidní ošetření potřebné

Významné hospodářské vlastnosti - stáhněte si tabulku ve formátu PDF.