Osiva

Osiva pro jaro 2024

Osiva pro podzim 2023

Řepka ozimá 2023

Kukuřice OSEVA UNI 2024

Travní směsi

Travní směsi ŠS Větrov

Greening, agroenvi

Jílek hybridní

Proteus

udržovatel OSEVA UNI, a.s. Choceň

  • tetraploidní středně raná odrůda s rychlým jarním růstem, se střední hustotou obrůstání po sečích a vysokým výnosem zelené i suché hmoty
  • odolnost proti napadení rzemi a plísní sněžnou je střední, odolnost vůči napadení komplexem listových skvrnitostí střední až nižší
  • vhodná pro luční využití