Osiva

Osiva pro jaro 2024

Osiva pro podzim 2023

Řepka ozimá 2023

Kukuřice OSEVA UNI 2024

Travní směsi

Travní směsi ŠS Větrov

Greening, agroenvi

Vážení obchodní přátelé,

opět nadešel čas k vydání nového podzimního katalogu s naší nabídkou. Správný výběr odrůdy v dnešní době představuje jeden z nejzásadnějších faktorů technologie výroby dané plodiny.

I v letošním roce nás ovlivňuje pokračující válečný konflikt na Ukrajině a s tím spojená přetrvávající míra inflace, která navyšuje náklady ve všech odvětvích průmyslu včetně zemědělství. Oproti loňskému roku nás navíc trápí výrazný pokles cen komodit na burzách. Zejména se to týká řepky a obilovin. To působí obrovské problémy zejména producentům v rostlinné výrobě.

V loňském roce se díky příhodným podmínkám podařilo založit veškeré plánované plochy ozimů. Nadále pokračuje trend dalšího omezování přípravků na ochranu rostlin, a proto se bude dostávat do popředí zájmu právě volba odrůdy, jako jeden z nejdůležitějších faktorů ekonomiky výroby. Zákazníci budou preferovat odrůdy, které jsou geneticky vybaveny rezistencí proti chorobám, případně škůdcům.

Pro letošní rok jsme pro Vás připravili několik novinek, které mají šanci uspět. Jedná se především o pšenice ozimé LG Rozarka, Absolut a Pallas, z hlediska ječmene o novinku SU Mindnight. Tradičně přicházíme se širokou nabídkou ozimého tritikale v našem výhradním zastoupení – OCTAVIO, TEMUCO, CAPRICCIA a AGOSTINO. I letos máme připravenou širokou nabídku směsí splňujících podmínky greeningu a agroenviromentálních opatření.

Přeji Vám bohatou úrodu, bezproblémový průběh žní, dobře zpeněženou úrodu a co nejsrdečněji Vás zvu na XXVIII. Polní den v Jehnědí, který se bude konat 21. 6. 2023.


Ing. Milan Dostál
výrobně-obchodní ředitel