Osiva

Osiva pro jaro 2024

Osiva pro podzim 2023

Řepka ozimá 2023

Kukuřice OSEVA UNI 2024

Travní směsi

Travní směsi ŠS Větrov

Greening, agroenvi

Srha laločnatá

Dana

udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň

  • středně raná odrůda s rychlým jarním růstem, vysokou vytrvalostí a vysokým výnosem kvalitní zelené i suché hmoty, po sečích hustě obrůstá
  • odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí travní, má dobrou odolnost poléhání a vyzimování
  • vhodná pro luční, pastevní i kombinované využívání a do dočasných jetelotravních směsí, dobře snáší i výsušná stanoviště

Vega

udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň

  • pozdní odrůda pastevního až přechodného typu s uplatněním i ve vyšších polohách, obrůstání po sečích je středně rychlé
  • odolná padlí travnímu a rzem, vyznačuje se vysokou suchovzdorností, vytrvalostí a konkurenční schopností
  • vhodná do trvalých pastevních a lučních porostů a do intenzivních dočasných porostů pro konzervaci senážováním, do jetelotrav a vojtěškotrav