Osiva

Osiva pro jaro 2024

Osiva pro podzim 2023

Řepka ozimá 2023

Kukuřice OSEVA UNI 2024

Travní směsi

Travní směsi ŠS Větrov

Greening, agroenvi

Svazenka vratičolistá

Nabídka odrůd Profa PO, Profa—Eko PO, Promoce PO, Protana PO

udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň

Význam svazenky na zelené hnojení:

 • důležitý zdroj organické hmoty do půdy
 • působí jako „konzerva živin“, v meziporostním období zabraňuje jejich vyplavování, tyto živiny jsou pak mineralizací uvolňovány pro následné plodiny
 • zabraňuje půdní erozi a omezuje šíření plevelů
 • zabraňuje přesychání povrchové vrstvy půdy a zlepšuje podmínky pro činnost půdních mikroorganismů
 • je výbornou medonosnou plodinou

Přednosti svazenky:

 • ideální meziplodina a přerušovač v osevních postupech s vysokým zastoupením řepky
 • schopnost dobře vzcházet i za sušších podmínek
 • zelená hmota stárne pomaleji než u jiných meziplodin
 • krátká vegetační doba (50–60 dnů)
 • dobře zastiňuje půdu a zabraňuje tím výparu, potlačuje plevele
 • nezapleveluje půdu (nepřezimuje, nemá tvrdá semena, je citlivá k herbicidům)
 • zlepšuje výnosy následných plodin, zlepšuje půdní strukturu
 • vhodná předplodina pro následné uplatnění minimalizačních technologií při zpracování půdy
 • uplatnění jako komponent do směsi pro dotační titul biopásy a meziplodiny