Osiva

Osiva pro jaro 2024

Osiva pro podzim 2023

Řepka ozimá 2023

Kukuřice OSEVA UNI 2024

Travní směsi

Travní směsi ŠS Větrov

Greening, agroenvi

Jílek mnohokvětý jednoletý

Prodag

udržovatel OSEVA UNI, a.s. Choceň

  • tetraploidní pozdní odrůda jarního charakteru pro využití v krátkodobých porostech
  • růstový habitus střední, doba metání pozdní
  • hustota obrůstání po sečích středně vysoká, rychlost počátečního růstu je vysoká
  • nižší odolnost proti napadení rzemi, střední odolnost proti napadení komplexem listových skvrnitostí
  • výnos zelené i suché hmoty vysoký

Prokop

udržovatel OSEVA UNI, a.s. Choceň

  • diploidní středně raná odrůda s rychlým jarním růstem a dobrým obrůstáním po sečích
  • vhodná především do intenzivních porostů určených ke konzervaci senážováním nebo ve směsi s jednoletými jeteli, píce je kvalitní a zvířaty dobře přijímaná