Profil společnosti

OSEVA UNI, a.s.
Na Bílé 1231
565 01 Choceň
IČ: 15061612
DIČ: CZ15061612
tel.: 465 467 511
chocen@osevauni.cz
www.osevauni.cz
>>>

Naše katalogy

Kvalita

Ve firmě OSEVA UNI, a.s. je uplatňován certifikovaný systém kvality na všech významných úrovních a ve všech důležitých procesech. Klademe důraz nejen na kvalitu produkce, ale i kvalitu a budování vzájemných vztahů s dodavateli a odběrateli. Pracovníci jsou pravidelně a plánovaně proškolováni, věnujeme maximální pozornost neustálým změnám v legislativě.   >>>

Firemní prodejny

  • Prodejna Choceň
  • Prodejna Úhřetice
  • Prodejna Náchod
  • Prodejna SILO Vysoké Mýto

Šlechtění jetelů,
trav a svazenky

Odrůdy vyšlechtěné na stanicích:

  • ŠS Domoradice
  • ŠS Větrov

Smluvní množení osiv

Smluvní množení osiv Smluvní množení osiv Smluvní množení osiv Smluvní množení osiv

Travní směsi Šlechtitelské stanice Větrov

Travní směsi Šlechtitelské stanice Větrov Travní směsi Šlechtitelské stanice Větrov Travní směsi Šlechtitelské stanice Větrov Travní směsi Šlechtitelské stanice Větrov
Certifikát kvality ISO 9001 Certifikát kvality ISO 22000 Certifikát kvality ISO 50001