Přípravky na ochranu rostlin

  • kompletní sortiment registrovaných přípravků
  • promptnost a spolehlivost dodávek
  • kvalifikovaná poradenská činnost
  • výrazné slevy
  • velmi výhodné platební podmínky
  • možnost čerpání chemických přípravků ve formě záloh z uzavřených smluv merkantilního zboží

V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se uvedené nabídky, kontaktujte prosím naše příslušné regionální pracovníky.

Omezení u mořidel (k 1. 8. 2023)

mořidloomezení - ochranná
pásma vod
další omezení vzhledem k povrchovým vodámjiná významná omezenímaximální povolený výsevek osiva
Celest Extra Formula MPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody. 250 kg/ha pšenice, ostatní 200 kg/ha.
Celest Trio Formula MPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.200 kg/ha
Kinto PlusPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.250 kg/ha
Raxil StarPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.200 kg/ha
RelenyaPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody. 20 % SMĚSI SE SKLÁDÁ Z LÁTKY / LÁTEK NEZNÁMÉ AKUTNÍ INHALAČNÍ TOXICITY.
Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
250 kg/ha
SystivaPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.180 kg/ha
Vibrance DuoPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.200 kg/ha
(oves 170 kg/ha)
Vibrance GoldPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.200 kg/ha