Nabídka minerálních hnojiv

  • zajištění dodávek minerálních hnojiv pro rok 2024 ve velkoobjemových vacích: ledky, močovina, dusičnan amonný, síran amonný a kombinovaná hnojiva (NP, NPK)
  • možnost uzavření prodejních smluv na dodávky pro rok 2024 s využitím výhodných předplateb
  • velmi výhodné platební podmínky
  • garance a spolehlivost dodávek
  • individuální přístup k dlouhodobým smluvním obchodním partnerům