Laboratorní činnost

Nabídka služeb pověřené laboratoře Havlíčkův Brod

ODBORNOST, KVALITA, SPOLEHLIVOST A RYCHLOST

  • uznávání certifikovaných osiv polních plodin s vystavením uznávacích listů
  • informativní rozbory osiv a merkantilů (vlhkost, čistota, příměsi, klíčivost, propad…)
  • činnost laboratoře zahrnuta do systému kvality ISO 9001:2015
  • ojedinělá služba zákazníkům – mikroskopická identifikace snětí obilovin ze vzorku pšenice a tritikale včetně stanovení případného výskytu sněti zakrslé s vysokou přesností
  • zjišťování zdravotního stavu osiva luskovin v rámci pověřené laboratoře

KONTAKT:

OSEVA UNI, a.s. • laboratoř Havlíčkův Brod • Konečná 1930 • 580 01 Havlíčkův Brod

telefon: 569 435 509e-mail: laborator.havlbrod@osevauni.cz


Na provozních filiálkách Choceň, Chlumec n/C a Dětenice máme rovněž pověřené laboratoře s možností vystavovat uznávací listy na certifikovaná osiva vybraných druhů polních plodin.

Na filiálkách Úhřetice a Chotěboř máme firemní laboratoře, které kontrolují průběhy úprav osiv a merkantilů z hlediska dosažených kvalitativních parametrů, včetně kontroly uskladněných zásob a přísunu zboží na filiálku.

Na filiálce SILO Vysoké Mýto pracuje laboratoř podobně jako na ostatních filiálkách s přihlédnutím ke specifické výrobě krmných směsí. Navíc zde smluvním partnerům nabízíme možnost zjišťování obsahu mykotoxinů v základních obilovinách a kukuřici na přístroji firmy Charm.