Nabídka krmných směsí a služeb filiálky Silo Vysoké Mýto

  • čištění, sušení, skladování merkantilních komodit: obiloviny, kukuřice, řepka
  • výkup merkantilních komodit a skladování na krmný fond
  • výroba a prodej kompletních krmných směsí a doplňkových krmných směsí pro hospodářská zvířata včetně speciálních krmných směsí (pro domácí zvířata aj.)
  • individuální receptury krmných směsí na přání
  • kvalifikovaný odborný krmivářský servis
  • prodej sójových a řepkových extrahovaných šrotů, řepkových pokrutin
  • přeprava zemědělských komodit
  • prodej krmných směsí ve firemní prodejně (včetně balení pro maloodběratele)
  • pro smluvní partnery nabídka rozborů obsahu mykotoxinů v obilovinách a kukuřici přístrojem CHARM
  • pro smluvní partnery nabídka stanovování základních parametrů krmiv a krmných směsí na NIR analyzátoru

KONTAKT:

Filiálka SILO Vysoké Mýto • Cukrovarská 176/II, Vysoké Mýto • tel.: 465 422 671

Pavel Brůžek, vedoucí filiálky • mobil: 724 733 974 • e-mail: bruzek.vmt@osevauni.cz