Osiva

Osiva pro jaro 2024

Osiva pro podzim 2023

Řepka ozimá 2023

Kukuřice OSEVA UNI 2024

Travní směsi

Travní směsi ŠS Větrov

Greening, agroenvi

Svazenka vratičolistá

Přednosti svazenky:

 • ideální meziplodina a výborný přerušovač v osevních postupech s vysokým zastoupením řepky
 • schopnost dobře vzcházet i za sušších podmínek
 • zelená hmota stárne pomaleji než u jiných meziplodin
 • krátká vegetační doba (50–60 dnů)
 • dobře zastiňuje půdu a zabraňuje tím výparu, potlačuje plevele
 • nezapleveluje půdu (nepřezimuje, nemá tvrdá semena, je citlivá k herbicidům)
 • zlepšuje výnosy následných plodin, zlepšuje půdní strukturu
 • vhodná předplodina pro následné uplatnění minimalizačních technologií při zpracování půdy
 • uplatnění jako komponent do směsí pro dotační titul biopásy a meziplodiny

Význam svazenky na zelené hnojení:

 • důležitý zdroj organické hmoty do půdy
 • působí jako „konzerva živin“, v meziporostním období zabraňuje jejich vyplavování, tyto živiny jsou pak mineralizací uvolňovány pro následné plodiny
 • zabraňuje půdní erozi a omezuje šíření plevelů
 • zabraňuje přesychání povrchové vrstvy půdy a zlepšuje podmínky pro činnost půdních mikroorganismů
 • je výbornou medonosnou plodinou

V nabídce jsou odrůdy
Profa, Promoce, Protana