Osiva

Osiva pro jaro 2024

Osiva pro podzim 2023

Řepka ozimá 2023

Kukuřice OSEVA UNI 2024

Travní směsi

Travní směsi ŠS Větrov

Greening, agroenvi

Oves nahý

Santini CPG

  • udržovatel SELGEN, a.s., Praha
  • středně raná odrůda nahého ovsa středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání
  • zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
  • velmi nízký podíl geneticky podmíněných pluchatých zrn
  • zrno větší, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký, objemová hmotnost středně vysoká
  • výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
  • vysokých výnosů je dosahováno ve všech oblastech pěstování
  • vhodnost pro potravinářské využití nebo pro krmné účely