Osiva

Osiva pro jaro 2024

Osiva pro podzim 2023

Řepka ozimá 2023

Kukuřice OSEVA UNI 2024

Travní směsi

Travní směsi ŠS Větrov

Greening, agroenvi

Vážení obchodní přátelé,

opět nadešel čas vydání katalogu pro jarní sezónu 2024.

Budeme-li hodnotit uplynulý rok, můžeme jednoznačně konstatovat, že průběh počasí a nerovnoměrné rozložení srážek způsobily ve většině regionů obrovské problémy zejména při sklizni. Poškozeny byly především obiloviny, u kterých pěstitelé dosahovali v rámci kvality pouze krmných parametrů. Dále utrpěly veškeré zásevy jarních plodin. Ceny komodit na burzách pokračují v propadu, což bude znamenat z hlediska vysokých nákladů na produkci letošního roku výrazný propad ve výsledcích rostlinné výroby.

Pro nás osiváře byla uplynulá sezóna velmi náročná. Pozdní termíny sklizně a kvalita některých sklizených plodin kladly na naše filiálky zvýšené nároky. Díky příznivému počasí v rámci podzimu se podařilo zaset ve všech lokalitách plánované plochy ozimů. Restrikce v rámci používání účinných látek dále pokračují, a proto u luskovin bude v nabídce pouze mořidlo s účinnou látkou fludioxonyl (Celest 025 FS). U osiva máku končí výjimka na mořidlo Cruiser, které bude pravděpodobně nahrazeno mořidlem Buteo Start. Z tohoto důvodu se budou dostávat do popředí zájmu odrůdy, které jsou geneticky vybaveny rezistencí proti chorobám, případně škůdcům.

Pro jarní zásev máme zajištěno dostatečné množství osiv zejména luskovin, jarních pšenic a ječmenů, nižší zdroje jsou u ovsů. Z novinek pro letošní sezónu jsme připravili vysoce výnosný krmný ječmen jarní LG Flamenco a pšenici jarní odrůdu Reflex. Předpokládáme, že uspokojíme veškeré Vaše požadavky na různé typy meziplodin, biopásů, úhorů a dalších směsí osiv, které nám přináší nová SZP v oblasti agroenvironmentalně-klimatických opatřeních, ekoschémat a standardů pravidel podmíněnosti – DZES.

Děkuji našim množitelům a všem obchodním partnerům za spolupráci a projevenou důvěru. Do příštího roku Vám přeji hlavně pevné zdraví a mnoho úspěchů jak v pracovním, tak v osobním životě.

Ing. Milan Dostál
výrobně-obchodní ředitel