Osiva

Osiva pro jaro 2024

Osiva pro podzim 2023

Řepka ozimá 2023

Kukuřice OSEVA UNI 2024

Travní směsi

Travní směsi ŠS Větrov

Greening, agroenvi

Ječmen ozimý dvouřadý

Padura CPG

  • udržovatel Sejet Planteforaedling I/S, Horsens, Dánsko
  • středně raná dvouřadá odrůda nízkého až středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a vysokou odnožovací schopností
  • střední mrazuvzdornost
  • zdravotní stav velmi dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám, vysoká odolnost proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí a fuzariózami klasů
  • zrno velké, podíl předního zrna vysoký, vysoká objemová hmotnost
  • výsevek 3,2–4,1 MKS/ha dle podmínek, oblasti a termínu setí
  • ošetření morforegulátory růstu je při vyšší intenzitě ve střední dávce doporučeno, fungicidní ošetření dle infekčního tlaku se zaměřením proti hnědé skvrnitosti

Významné hospodářské vlastnosti - stáhněte si tabulku ve formátu PDF.