Osiva

Osiva pro jaro 2024

Osiva pro podzim 2023

Řepka ozimá 2023

Kukuřice OSEVA UNI 2024

Travní směsi

Travní směsi ŠS Větrov

Greening, agroenvi

Jetel luční

Blizard PO

udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň

 • raná až středně raná tetraploidní odrůda s velmi vysokým výnosem zelené hmoty v 1. i 2. užitkovém roce, výnos suché hmoty vysoký
 • střední odolnost proti napadení komplexem mykóz odumírání kořenů a poléhání, střední odolnost až odolnost proti komplexu virových onemocnění, střední až nižší odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a padlím
 • zvýšená vytrvalost, vhodná do jetelotravních směsí

Feng

 • raná až středně raná diploidní odrůda s vysokým výnosem zelené a suché hmoty v obou užitkových letech
 • středně odolná proti poléhání
 • rychlý jarní růst, rychlost obrůstání po sečích vysoká
 • středně odolná proti napadení spálou jetele lučního, komplexem mykóz odumírání kořenů a komplexem listových skvrnitostí

Ostro PO

udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň

 • raná až středně raná tetraploidní odrůda s velmi vysokým výnosem zelené i suché hmoty v 1. i 2. užitkovém roce
 • střední odolnost proti komplexu virových onemocnění a proti napadení komplexem mykóz odumírání kořenů
 • dobrá vytrvalost, zvýšený výnos semene, je vhodná do jetelotravních směsí

Spurt PO
Spurt — Eko PO

udržovatel OSEVA UNI, a.s., Choceň

 • raná až středně raná diploidní odrůda s vyšší vytrvalostí, vysokým výnosem zelené i suché hmoty v 2. užitkovém roce, rychlost obrůstání po sečích je střední
 • střední odolnost proti bílé hnilobě jetele, komplexu mykóz odumírání kořenů, spále a virovým chorobám
 • odrůda vhodná do jetelotravních a lučních směsí