Osiva

Osiva pro jaro 2024

Osiva pro podzim 2023

Řepka ozimá 2023

Kukuřice OSEVA UNI 2024

Travní směsi

Travní směsi ŠS Větrov

Greening, agroenvi

Travní směsi


Stáhněte si kompletní nabídku pícních travních směsí ve formátu PDF:
Oseva-Uni-travni-smesi.pdf »

Nabídka speciálních trávníkových směsí (Šlechtitelská stanice Větrov) »


Pro novou sezónu máme v nabídce luční, pastevní a jetelotravní směsi pod již tradičním označením UNI-P, UNI-L a UNI-J pro různé způsoby využívání. Do nabídky jsme zařadili směsi pro bioplynové stanice. Pokud budete mít zájem o některou ze směsí, kterou nenajdete v základní nabídce a v minulých letech jsme ji nabízeli, rádi ji pro Vás připravíme.

I když nabízíme široké spektrum směsí, jsme si vědomi toho, že nemůžeme postihnout veškerá přání a potřeby zákazníků na jejich složení. Proto budeme připravovat i směsi dle vlastních receptur zákazníků. Všechny nabízené luční a pastevní směsi splňují svým složením a kvalitativními parametry požadavky pro přiznání dotací z titulu zatravnění.

Mimo výše uvedené zemědělské směsi nabízíme:

Parková směs okrasná – určená pro málo zatěžované plochy okrasného charakteru, vytváří hustý drn, vyžaduje intenzivní ošetřování.

Parková směs rekreační – je vzrůstnější, lépe reaguje po poškození, je vhodná k zakládání parkových, okrasných a zahradních trávníků.

Hřišťová směs – velmi dobře snáší vysokou zátěž, rychle regeneruje po poškození, vyžaduje časté kosení.

Krajinné směsi – směsi na zpevnění svahů, směsi technické, dálniční, protierozní, do sadových mezipásů, na rekultivaci skládek.

Speciální směsi – např. na dostihové dráhy, do výběhu, do obor pro lesní zvěř, pod solární elektrárny apod.

Mimo nabízené standardní směsi budeme připravovat směsi dle přání zákazníka.
Podíl jednotlivých druhů nebo odrůd ve směsi může být v průběhu sezony upraven.