Osiva

Osiva pro jaro 2024

Osiva pro podzim 2023

Řepka ozimá 2023

Kukuřice OSEVA UNI 2024

Travní směsi

Travní směsi ŠS Větrov

Greening, agroenvi

Řepka ozimá
Odrůdy firmy Rapool CZ s.r.o.

Akilah

 • udržovatel Rapool-Ring GbR, Salzkotten-Thűle, Německo

zástupce v ČR OSEVA UNI, a.s.

 • vhodný pro rané až střední termíny setí
 • pro všechny půdní druhy včetně těžkých půd
 • středně vysoký až vysoký hybrid odolný proti poléhání (8)
 • dvojnásobná genetická rezistence TuYV a RlmS
 • vynikající odolnost fomě, hlízence, černím i komplexu kořenových chorob
 • středně raný až polopozdní hybrid s excelentním zdravotním stavem
 • výnos semen 108 %
 • vynikající olejnatost 48,34 % a výnos oleje 123 %

Atora

 • udržovatel NPZ H.-G. Lembke, Holtsee, Německo
 • středně raný hybrid středně vysokého vzrůstu se střední až dobrou odolností proti poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav, velmi dobré přezimování
 • středně vysoká HTS, velmi vysoký obsah oleje, vysoká tolerance TuYV
 • vhodnost do všech oblastí a podmínek pěstování, pro intenzivní i středně intenzivní agrotechniku a střední až pozdní termíny setí

Batis

 • udržovatel Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt, Německo
 • středně raný hybrid
 • vhodný do všech oblastí pěstování včetně přísuškových
 • kratší vzrůst s vysokou odolností poléhání (7,9)
 • velmi dobrý zdravotní stav, rezistence TuYV
 • vysoký výnos semen
 • špičkový výnos oleje
 • vhodný pro střední až pozdní termíny setí

Beatrix CL

odrůda v prodeji na základě Společného katalogu odrůd

 • udržovatel Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt, Německo
 • středně raný až polopozdní CL hybrid
 • střední až vyšší vzrůst, pevný stonek zajišťuje odolnost poléhání
 • geneticky podmíněná nepukavost šešulí, rezistence vůči TuYV a fomě
 • adaptabilní hybrid vhodný také do sušších podmínek
 • střední až pozdní termíny setí
 • vysoký obsah oleje

Clavier CL

odrůda v prodeji na základě Společného katalogu odrůd

 • udržovatel Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt, Německo
 • středně raný hybrid s Clearfield technologií
 • rychlé vzcházení a výborné přezimování
 • středně vysoké rostliny s dobrou odolností poléhání
 • odolnost fomovému černání stonku RlmS, vhodný do úzkých osevních postupů s vyšším podílem řepky
 • vysoký výnos semen s vysokou olejnatostí

Crocant

odrůda v prodeji na základě Společného katalogu odrůd

 • udržovatel NPZ H.-G. Lembke, Holtsee, Německo
 • polopozdní hybrid s rezistencí vůči nádorovitosti a TuYV
 • rychlý růst na podzim i na jaře
 • velmi odolný přísuškům
 • geneticky podmíněná nepukavost šešulí
 • vysoký výnos semen

Crocus

 • udržovatel Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt, Německo
 • středně raný hybrid středního až vyššího vzrůstu
 • rychlý jarní start, vhodnost ošetření regulátorem
 • homogenní zrání s nepukavostí šešulí
 • rezistence vůči nádorovitosti, TuYV, fomě

Crome

odrůda v prodeji na základě Společného katalogu odrůd

 • udržovatel Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Německo
 • středně raný hybrid
 • adaptabilní na všechny druhy půd včetně těžkých jílovitých
 • termín setí střední až pozdní
 • rychlá regenerace na jaře, rané kvetení a ranější zrání
 • nejvýnosnější hybrid s rezistencí proti nádorovitosti – SPZO 2019 i 2020

Crotora

odrůda v prodeji na základě Společného katalogu odrůd

 • udržovatel Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Německo
 • optimální termín setí je střední až pozdní
 • hybrid na pozemky s výskytem nádorovitosti
 • robustní hybrid středního až vysokého vzrůstu
 • rychlý vývoj na podzim a velmi dobré přezimování

Dominator

 • udržovatel RAPOOL- RING GbR, Salzkotten-Thüle, Německo
 • středně raný hybrid s odolností proti poléhání
 • rezistence TuYV
 • rezistence vůči fomové hnilobě krčku a lodyhy RlmS
 • vhodný do úzkých osevních postupů

Duplo

odrůda v prodeji na základě Společného katalogu odrůd

 • udržovatel Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt, Německo
 • středně raný hybrid
 • robustní porost s vysokou odolností poléhání
 • odolnost TuYV a fomovému černání stonku – gen Rlm7
 • nepukavost šešulí
 • vysoký výnos semen i oleje 49,3 %
 • střední až pozdní termíny setí, možno i do přísuškových lokalit
 • velmi rychlé vzcházení a vývoj na podzim

Jurek

 • udržovatel RAPOOL-RING GbR, Salzkotten-Thüle, Německo
 • středně raný hybrid
 • vysoký výnos
 • středně vysoký nepoléhavý porost
 • rychlý podzimní vývoj
 • dobrý zdravotní stav s TuYV rezistencí
 • vyšší odolnost verticilliu a fómě

Keltor

 • udržovatel Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt, Německo
 • raný výnosný hybrid
 • kratší vzrůst s vysokou odolností proti poléhání
 • homogenní zrání bez nutnosti desikace
 • mrazuvzdorný, rezistentní TuYV

Kuga

 • udržovatel NPZ H.-G. Lembke, Holtsee, Německo
 • raný až středně raný hybrid středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání
 • dobrý zdravotní stav, výborné přezimování, vysoká adaptabilita k extrémním podmínkám pěstování, tolerance TuYV
 • HTS středně vysoká, obsah oleje vysoký
 • vhodnost do všech oblastí a podmínek pro střední až vyšší intenzitu pěstování a střední termíny setí

Manhattan

 • udržovatel Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt, Německo
 • středně raný až polopozdní hybrid s vysokou adaptabilitou
 • dobrý zdravotní stav s TuYV rezistencí
 • vyšší odolnost verticilliu a fomě
 • zimovzdornost a nepukavost šešulí

Temptation

 • udržovatel Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt, Německo
 • středně raný hybrid středně vysokého vzrůstu s výbornou odolností proti poléhání
 • velmi dobrý zdravotní stav, výborné přezimování
 • mimořádná plasticita a rezistence TuYV
 • středně vysoká HTS, vysoký obsah oleje 48,38 %
 • vhodnost do všech oblastí a podmínek pro středně pozdní termíny setí a přednostně vyšší intenzitu pěstování

Veritas CL

 • udržovatel Deutsche Saatveredelung AG, Lippstadt, Německo
 • polopozdní hybrid s Clearfield technologií
 • vhodný pro střední až pozdní termíny setí
 • běžné ošetření morforegulátory, výborná úroveň přezimování
 • vyšší vzrůst s dobrou odolností poléhání, vhodný i do suchých oblastí
 • zdravotní stav podpořen odolností k fómovému černání stonku – Rlm 7
 • hybrid má vynikající nepukavost šešulí

Významné hospodářské vlastnosti - stáhněte si tabulku ve formátu PDF.