Travní směsi

Stáhněte si přehled travních směsí dle balení ve formátu PDF:
Oseva-Uni-travni-smesi-baleni.pdf

» Několik rad pro založení a údržbu trávníku...

Okrasné travní směsi

Britan – UNI 1

Britan – UNI 1 ■ okrasná parková směs

Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá, kostřava drsnolistá, lipnice luční, psineček tenký

Travní směs BRITAN je sestavena z úzkolistých, málo vzrůstných špičkových trávníkových odrůd světového sortimentu. Vytváří hustý jemný trávník sytě zelené barvy s malou tvorbou hmoty. Je určena pro zakládání luxusních okrasných málo sešlapávaných trávníků. Podmínkou perfektního vzhledu je intenzivní ošetřování.

Do sucha – UNI 8

Složení směsi: kostřava červená trsnatá, dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá, kostřava drsnolistá, lipnice luční

Tato směs obsahuje zvýšený podíl suchovzdorné kostřavy drsnolisté, což ji předurčuje k využití na pozemky s nedostatečnou závlahou.

Rekreační travní směsi

Unipo – UNI 2

Unipo – UNI 2 ■ parková směs pro sušší podmínky

Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá, jílek vytrvalý, lipnice luční, poháňka hřebenitá, kostřava drsnolistá, psineček tenký

Travní směs UNIPO je odrůdově velmi pestrá a pro svoji výbornou přizpůsobivost se hodí k zakládání trávníků v rozmanitých klimatických i půdních podmínkách. Díky svému složení vytváří porosty nejen vzhledově pěkné, ale také odolné vůči sešlapávání. Je vhodná pro zakládání rekreačních, parkových a zahradních trávníků.

Korzo – UNI 5

Korzo – UNI 5 ■ rekreační parková směs

Složení směsi: jílek vytrvalý, lipnice luční, kostřava červená krátce výběžkatá, dlouze výběžkatá a trsnatá

Travní směs KORZO je moderní, druhově zúžená, ale odrůdově pestrá směs. Zařazení špičkových trávníkových odrůd jílku vytrvalého umožnilo výrazně zvýšit jeho podíl ve směsi. Převaha jílku vytrvalého dodává směsi její charakteristické vlastnosti: rychlý vývoj po zásevu, dobrou konkurenční schopnost vůči plevelům, odolnost k sešlapávání a schopnost rychlé regenerace po poškození.

Zahrada – UNI 9

Zahrada – UNI 9 ■ univerzální parková směs

Složení směsi: jílek vytrvalý, kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá, lipnice luční, poháňka hřebenitá

Je určena širokému okruhu zákazníků, kteří si přejí pěkný bezproblémový trávník na rozmanitých zahradních a parkových plochách. Odrůdová pestrost směsi zaručuje její výbornou přizpůsobivost různým půdním i klimatickým podmínkám.

Renova – UNI 10

Renova – UNI 10 ■ směs na dosev a obnovu poškozených parkových trávníků

Složení směsi: jílek vytrvalý, kostřava červená dlouze výběžkatá a trsnatá

Směs vhodná především pro dosevy poškozených či prořídlých trávníků. Vyniká rychlým vývojem po zásevu a dobrou konkurenční schopností vůči plevelům.

Parková směs do polostínu – UNI 11

Parková směs do polostínu – UNI 11 ■ travní směs snášející zastínění i sušší stanoviště

Složení směsi: jílek vytrvalý, lipnice luční, kostřava červená krátce výběžkatá, dlouze výběžkatá a trsnatá, kostřava drsnolistá, poháňka hřebenitá, lipnice hajní

Obsahuje travní druhy snášející částečné zastínění a tolerující nepříznivé působení kořenů stromů.

Hřišťové travní směsi

Play – UNI 3

Play – UNI 3 ■ exkluzivní hřišťová směs s vyšším podílem lipnice luční

Složení směsi: lipnice luční, jílek vytrvalý, kostřava červená krátce výběžkatá, psineček tenký, poháňka hřebenitá

PLAY je připravena z travních druhů a odrůd nejlépe snášejících sešlapávání a rychle regenerujících po poškození. Vhodná je zejména pro zásev hřišťových trávníků, ale i pro zatravnění ostatních silně zatěžovaných ploch.

Hřiště – UNI 12

Hřiště – UNI 12 ■ hřišťová směs

Složení směsi: jílek vytrvalý, kostřava červená dlouze výběžkatá a trsnatá, lipnice luční

Tato travní směs vytváří vitální trávník hřišťového typu. Je sestavena z druhů a odrůd, které velmi dobře snášejí pravidelné velké zatěžování a rychle regenerují po poškození.

Dosev hřišť – UNI 13

Dosev hřišť – UNI 13

Složení směsi: jílek vytrvalý, lipnice luční

Jedná se v podstatě o směs odrůd jílku vytrvalého, malý podíl lipnice luční pomáhá zachovat zastoupení tohoto, pro hřiště důležitého travního druhu, v porostu. Nižší druhová pestrost je kompenzována počtem odrůd.

Krajinné travní směsi

Protierozní směs – UNI 14

Protierozní směs – UNI 14

Složení směsi: kostřava červená výběžkatá, lipnice luční, jílek vytrvalý, kostřava rákosovitá a jílek mnohokvětý

Je určena pro rychlé ozelenění rekultivovaných ploch nebo pozemků určených pro dočasné zatravnění. Kostřava rákosovitá podporuje suchovzdornost směsi, výsledkem je méně homogenní porost.

Technická směs – UNI 15

Technická směs – UNI 15

Složení směsi: kostřava červená, lipnice luční, jílek vytrvalý, kostřava rákosovitá, kostřava drsnolistá

Tato směs je určena hlavně na ozelenění ploch kolem silnic, dálnic a železničních tratí. Podíl kostřavy drsnolisté a kostřavy rákosovité zvyšuje suchovzdornost směsi.

Pícní travní směsi

Aroma – UNI 4

Aroma – UNI 4 ■ jetelotravní víceletá luční směs

Složení směsi: jetel luční, jetel plazivý, jetel zvrhlý, kostřava luční, bojínek luční, jílek vytrvalý, lipnice luční, kostřava červená

Jetelotravní luční směs AROMA je vhodná pro založení pícních porostů s předpokladem trojsečného využívání jak na zeleno, tak na seno. Sklizeň první seče se předpokládá v první polovině května. Travní směs s jetelem využívá k výživě porostu i vzdušný dusík, poutaný hlízkovými bakteriemi na kořenech jetele.

Pastvina – UNI 6

Pastvina – UNI 6

Složení směsi: jetel plazivý, kostřava luční, jílek vytrvalý, bojínek luční, kostřava červená, lipnice luční

Polopozdní až pozdní pastevní směs na 6–8 let. Je vhodná i do podhorských oblastí, odpovídá požadavkům na chutné krmivo.