Osiva a krmiva

Stáhněte si přehled osiv a krmiv dle balení ve formátu PDF:
Oseva-Uni-travni-smesi-baleni.pdf

Osiva určená k zelenému hnojení

umožní zvýšit obsah humusu v půdě (náhrada za nedostatek chlévského hnoje), zlepší fyzikální vlastnosti půdy, zvýší mikrobiologické aktivity včetně fytosanitárního účinku, zajistí odplevelení půdy a zlepší její celkovou úrodnost. Pro tento účel jsou nejvhodnější druhy a jejich směsi, které svým rychlým vývojem a nárůstem organické hmoty splňují biologické a agroekologické požadavky. Jedná se zejména o hořčici bílou, hrách setý, luskoobilní směsku, pelušku jarní, řepku ozimou, směs hořčice a řepky, svazenku vratičolistou a jetel nachový.

hořčice bílá Hořčice bílá
hrách setý Hrách setý
luskoobilní směska Luskoobilní směska
peluška jarní Peluška jarní
řepka ozimá Řepka ozimá
směs hořčice a řepky Směs hořčice a řepky
svazenka vratičolistá Svazenka vratičolistá
jetel nachový Jetel nachový

Jetel nachový

je jednoletá přezimující jetelovina, která se rychle vyvíjí, má uplatnění jako čistá kultura nebo jako komponent do časných ozimých směsek, na zelené hnojení, pro pás zeleného krmení.

Svazenka vratičolistá

důležitý zdroj organické hmoty

je jednoletá dvouděložná rostlina s poměrně rychlým růstem a vývojem, velmi dobře olistěná. Uplatňuje se jako meziplodina na píci, na zelené hnojení nebo jako protierozní plodina. Je ceněna také jako výborná medonosná plodina s dobrou produkcí pylu. Není náročná na půdní a klimatické podmínky.

Ursus Poly

Ursus Poly

Víceklíčková polyploidní odrůda krmné řepy, kořen válcovitého tvaru, žluté barvy, vysoký výnos bulev a vysoký obsah sušiny, velmi dobrá skladovatelnost, bulvy lehce dobyvatelné, oblíbená zejména u malopěstitelů.

Přednosti: vysoký výnos bulev, vysoký obsah sušiny, velmi dobrá skladovatelnost, bulvy snadno dobyvatelné.

Krmiva

Pro krmení a přímou spotřebu nabízíme: len setý, lesknici, oves nahý, proso žluté a slunečnici černou.

len setý Len setý
lesknice Lesknice
oves nahý Oves nahý
proso žluté Proso žluté
slunečnice černá Slunečnice černá

Zimní směs – doplňkové krmivo pro venkovní ptactvo

Surovinové složení: nahý oves, pšenice, slunečnice, proso, semena trav a len