Profil společnosti

OSEVA UNI, a.s.
Na Bílé 1231
565 01 Choceň
IČ: 15061612
DIČ: CZ15061612
tel.: 465 467 511
chocen@osevauni.cz
www.osevauni.cz
>>>

Naše katalogy

Kvalita

Ve firmě OSEVA UNI, a.s. je uplatňován certifikovaný systém kvality na všech významných úrovních a ve všech důležitých procesech. Klademe důraz nejen na kvalitu produkce, ale i kvalitu a budování vzájemných vztahů s dodavateli a odběrateli. Pracovníci jsou pravidelně a plánovaně proškolováni, věnujeme maximální pozornost neustálým změnám v legislativě.   >>>

Firemní prodejny

  • Prodejna Choceň
  • Prodejna Úhřetice
  • Prodejna Náchod
  • Prodejna SILO Vysoké Mýto

Šlechtění jetelů,
trav a svazenky

Odrůdy vyšlechtěné na stanicích:

  • ŠS Domoradice
  • ŠS Větrov

Smluvní množení osiv

Smluvní množení osiv Smluvní množení osiv Smluvní množení osiv Smluvní množení osiv