Přípravky na ochranu rostlin

  • kompletní sortiment registrovaných přípravků
  • promptnost a spolehlivost dodávek
  • kvalifikovaná poradenská činnost
  • výrazné slevy
  • velmi výhodné platební podmínky
  • možnost čerpání chemických přípravků ve formě záloh z uzavřených smluv merkantilního zboží

V případě jakýchkoliv dotazů, týkajících se uvedené nabídky, kontaktujte prosím naše příslušné regionální pracovníky.

Omezení u mořidel (k 1. 1. 2020)

mořidloomezení - ochranná
pásma vod
další omezení vzhledem k povrchovým vodámjiná významná omezenímaximální povolený výsevek osiva
Celest Trio Formula MPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.200 kg/ha
Lamardor FS 400Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.250 kg/ha
Maxim Star 025 FSPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.200 kg/ha
Maxim XL 035 FSPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.
Rancona i-MixPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.Osivo ošetřené přípravkem Rancona i-MIX musí být vyseto v roce ošetření.200 kg/ha
Raxil StarPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.200 kg/ha
SystivaPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neoseté ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.180 kg/ha
Vibrance DuoPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.200 kg/ha
(oves 170 kg/ha)
Vibrance GoldPřípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.250 kg/ha