Oves nahý

Kamil PO

 • udržovatel SELGEN, a.s. Praha
 • středně raná odrůda nahého ovsa středně vysokého vzrůstu se střední odolností proti poléhání a vysokou odolností k lámavosti stébla
 • zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
 • nízký podíl geneticky podmíněných pluchatých zrn
 • zrno velké, podíl předního zrna velmi vysoký, vysoká objemová hmotnost
 • výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
 • vhodnost pro potravinářské využití nebo pro krmné účely

Saul PO

 • udržovatel SELGEN, a.s. Praha
 • polopozdní odrůda nahého ovsa středně vysokého vzrůstu se střední až nižší odolností proti poléhání
 • zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
 • nízký podíl geneticky podmíněných pluchatých zrn
 • HTZ střední, vysoká objemová hmotnost
 • výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a oblastí pěstování, při přezrání může dojít k vypadávání zrna
 • vhodnost pro potravinářské využití nebo pro krmné účely