Osiva

Osiva pro jaro 2020

Osiva pro podzim 2019

Řepka ozimá 2020

Kukuřice OSEVA UNI 2020

Travní směsi

Greening, agroenvi

Oves nahý

Santini

  • udržovatel SELGEN, a.s., Praha
  • středně raná odrůda nahého ovsa středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání
  • zdravotní stav je dobrý, střední až dobré odolnosti k chorobám
  • velmi nízký podíl geneticky podmíněných pluchatých zrn
  • zrno větší, podíl předního zrna středně vysoký až vysoký, objemová hmotnost středně vysoká
  • výsevek 4,0–5,0 MKS/ha dle podmínek a termínu setí
  • velmi výnosná odrůda s vhodností pro potravinářské využití nebo pro krmné účely