Osiva

Osiva pro jaro 2021

Osiva pro podzim 2021

Řepka ozimá 2021

Kukuřice OSEVA UNI 2021

Travní směsi

Greening, agroenvi

Vážení obchodní přátelé,

opět nadešel čas vydání nového podzimního katalogu s naší nabídkou. Obecně platí, že příznivé podmínky v době setí pozitivně ovlivňují výslednou ekonomiku dané plodiny. Ty loňské v našem regionu lze označit jako jedny z nejhorších. Vysoké úhrny srážek v průběhu celého podzimu výrazně ztěžovaly zakládání porostů ozimů. Z tohoto důvodu se část osiv nevysela a na jaře se výrazně zvýšila zasetá plocha jarní pšenice. Průběh jara je zatím velmi příznivý pro vývoj ozimých obilovin a řepky. I v letošním roce pokračuje další omezování účinných přípravků na ochranu rostlin z hlediska společné zemědělské politiky států EU. Z tohoto důvodu budeme proto opětovně doporučovat vyšší použití prémiových mořidel a přídavných látek.

Stále nás všechny zásadně ovlivňuje šíření nemoci COVID-19. Celá jarní sezóna se i přes tyto problémy podařila zvládnout a pevně věřím, že díky opatřením v naší společnosti se nám podaří připravit a dodat Vám osiva pro nadcházející ozimou sezónu dle dohodnutých termínů.

V letošní nabídce naleznete opět několik novinek, které mají šanci uspět. Jedná se zejména o pšenici ozimou SKIF, kterou máme ve výhradním zastoupení, dále nabízíme výnosné a zdravé tritikale TEMUCO. I letos pro Vás máme připravenou obsáhlou nabídku směsí osiv splňující podmínky greeningu a agroenvironmentálně-klimatických opatření, které mají příznivý účinek na půdní úrodnost.

Vážení, přeji Vám bohatou sklizeň, bezproblémový průběh počasí, dobře zpeněženou úrodu, a navíc Vás co nejsrdečněji zvu na náš XXVI. Polní den v Jehnědí, který plánujeme uskutečnit 24. června 2021.


Ing. Milan Dostál
výrobně-obchodní ředitel