Osiva

Osiva pro jaro 2021

Osiva pro podzim 2021

Řepka ozimá 2021

Kukuřice OSEVA UNI 2021

Travní směsi

Greening, agroenvi

Vážení obchodní přátelé,

opět nadešel čas vydání katalogu pro jarní sezónu 2021. Budeme-li hodnotit uplynulý rok, můžeme jednoznačně konstatovat, že průběh počasí a zejména množství srážek způsobil ve většině regionů dosažení často i podprůměrných výnosů jednotlivých plodin. Velké problémy byly se sklizní jetelovin a svazenky.

Pro nás osiváře byla uplynulá sezóna velmi náročná. I když kvalita osiv byla relativně dobrá, pozdní termíny sklizně jednotlivých množitelských porostů společně s množstvím vyráběných odrůd a nástup 2. vlny nemoci COVID-19 kladly na naše filiálky zvýšené nároky. Nepříznivé počasí v období zakládání porostů ozimů mělo za následek nedosetí plánovaných ploch u řady subjektů.

Pro jarní zásev máme zajištěn dostatek osiv ve velmi dobré kvalitě s výjimkou jarní pšenice, které bude z důvodu nedosetí ozimů nedostatek. Požadavky jsou více než dvojnásobné než v minulých letech, a proto zajišťujeme dovoz certifikovaných osiv ze zahraničí. Z novinek jarních obilovin zaslouží zmínku sladovnická odrůda LG ESTER a vysoce výnosný krmný ječmen BENTE.

Děkuji našim množitelům a všem obchodním partnerům za spolupráci a projevenou důvěru. Do příštího roku Vám přeji hlavně pevné zdraví a mnoho úspěchů jak v pracovním, tak v osobním životě.

Listopad 2020

Ing. Milan Dostál
výrobně-obchodní ředitel